KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ekologické zemědělství

ekologie

16/11/17

Projekt BIOmléko nabídne pomoc pro konvenční zemědělce, ale zaměří se také na finalizaci bioprodukce

České biomléko plní nejvyšší standardy kvality. Stoupá proto o něj zájem jak u spotřebitelů v ČR, tak i v zahraničí a nabídka nestíhá reflektovat poptávku. Ministerstvo zemědělství a PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců proto podporují zvýšení jeho produkce. Jednou z cest, jak dosáhnout zvýšení výroby, je přenos informací, díky nimž budou producenti konvenčního mléka vědět, jak vstoupit do procesu certifikované bioprodukce a také jaké výhody jim tento krok přinese.

06/01/17

Nové metodické pokyny pro ekologické zemědělství platné od 1.1.2017

  30.11.2016 Ministerstvo zemědělství připravilo aktualizaci metodických pokynů pro ekologické zemědělství. Reagovalo tak především na podněty z praxe a průběžné změny v legislativě. Tyto metodické pokyny budou účinné od 1.1.2017. Aktualizované pokyny přinášejí i některé zásadnější změny nebo novinky: MP č. 2/2016 týkající se registrací subjektů do EZ a zkracování/prodlužování PO Zrušuje povinnost zařazení pozemku […]

23/04/13

Česká biopotravina roku 2013

Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Soutěž je pořádána pod záštitou ministra zemědělství.

18/02/13

Česko – ráj ekofarem

Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

V evropském měřítku se Česko dokonce stalo ekofarmářskou velmocí.

19/03/12

Zaměření ústředních kontrol ekologického zemědělství v roce 2012

V současné době lze v České republice pozorovat nejen stoupající poptávku po biopotravinách, ale i zájem veřejnosti o roli ekologického zemědělství při údržbě krajiny. Toto je příčinou rozmachu ekologického zemědělství, a to především na úrovni zemědělské prvovýroby. Počet zemědělců hospodařících podle pravidel ekologické produkce již přesáhl 4000 a plocha zemědělské půdy obhospodařované v tomto režimu […]

08/03/12

Podílem ploch v ekologickém zemědělství patří Česká republika k předním zemím na světě

7.3.2012 Tisková zpráva – Obrat biopotravin včetně vývozu dosáhl v roce 2010 přibližně 2,1 miliardy korun. V České republice utratili spotřebitelé v roce 2010 za biopotraviny 1,6 miliardy korun, což bylo zhruba stejně, jako v roce 2009. Průměrná roční spotřeba na obyvatele zůstává pod hranicí 200 Kč a podíl biopotravin na celkové spotřebě potravin a […]