KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

Rostlinná výroba

Výroba a zpracování rostlinných produktů

12/04/06

Časté dotazy k evidenci hnojení

ing Klára Čámská

Z portálu Nitrátová směrnice

Zařazeno v Rostlinná výroba

05/04/06

Terminologie hnojení

Vysvětlení některých pojmů z vyhlášky NV 103/2003 Sb, týkající se nitrátové směrnice

Zařazeno v Rostlinná výroba

27/03/06

Oznámení pro zpracovatele škrobu

ing Klára Čámská

Výrobní náhrada za kukuřičný, pšeničný a bramborový škrob k 24.3.06.

16/11/05

Zpráva o trhu obilovin, olejnin a krmiv -X-2005

ing František Smítal / KIS Pardubice

Zpráva o trhu obilovin, olejnin a krmiv -X-2005

10/11/05

Adresář subjektů pověřených MZe ke konání odborných kurzů

Státní rostlinolékařská služba Mastná, Belzová

Adresář subjektů pověřených MZe ke konání odborných kurzů k získání znalostí správné praxe v ochraně rostlin a bezpečného zacházení s přípravky na ochranu rostlin podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči.

Zařazeno v Rostlinná výroba

03/10/05

Nařízení Komise (ES) č. 1535/2005 ze dne 22. září 2005

ing František Smítal / KIS Pardubice

Nařízení Komise (ES) č. 1535/2005 ze dne 22. září 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1063/2005, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení pro vývoz pšenice obecné ze zásob české intervenční agentury

Zařazeno v Rostlinná výroba

27/06/05

METODIKA k provádění nařízení vlád č. 241/2004 Sb

MZe ČR

O podmínkách provádění pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními ve znění nařízení vlády č. 121/2005Sb.

Zařazeno v Rostlinná výroba

METODIKA k provádění nařízení vlád č. 242/2004 Sb

MZe ČR

O podmínkách provádění  agroenvironmentálních opatření ve znění nařízení vlády č.. 121/2005Sb a 119/2005Sb.

Zařazeno v Rostlinná výroba