KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Aktuálně

novinky, termíny, informace nejen ze Středočeského kraje

31/05/06

Nařízení vlády č. 257/2006 Sb. o organizaci trhu

Ing. Jan Jelínek / Agroporadenství

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č.181/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek provádění společných organizací trhu, pokud jde o systém poskytování subvencí při vývozu pro zemědělské výrobky a zpracované zemědělské výrobky, ve znění nařízení vlády č. 99/2005 Sb.

Zařazeno v Aktuálně

29/05/06

Vyhláška č. 244/2006 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů

Ing. Jan Jelínek / Agroporadenství

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 330/2004 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů

Zařazeno v Aktuálně

25/05/06

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 780/2006

ing František Smítal / KIS Pardubice

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 780/2006
ze dne 24. května 2006,
kterým se mění příloha VI nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se
vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin

Zařazeno v Aktuálně

24/05/06

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 769/2006

ing František Smítal / KIS Pardubice

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 769/2006
ze dne 19. května 2006,
kterým se ode dne 23. května 2006 pozastavuje možnost podávat žádosti o vývozní licence pro
cukr C a kterým se mění nařízení (ES) č. 493/2006, pokud jde o přechodná opatření použitelná pro cukr C.

Zařazeno v Aktuálně, Podniky, trhy

Usnesení vlády ČR k evropským zdrojům v letech 2007-2013

ing František Smítal / KIS Pardubice

Vláda ČR schválila rozložení finančních prostředků strukturálních fondů a Fondu soudržnosti mezi operační programy jako východisko pro jednání s Evropskou komisí o Národním strategickém referenčním rámci a operačních programech a pro dopracování konečných verzí OP.Zdroj: Strukturální fondy EU, 24.05.2006

Zařazeno v Aktuálně

23/05/06

Výstava Brouci zblízka

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, 23.5. – 17.9.2006, otevřeno denně kromě pondělí 10 – 18 h.

Zařazeno v Aktuálně

19/05/06

Zákon č. 215/2006 Sb. o vinařství

Ing. Jan Jelínek / Agroporadenství

Zákon, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Zařazeno v Aktuálně

18/05/06

Fondy a programy využitelné na ochranu životního prostředí

Ing. Vladimír Šabata / Agroporadenství

Zkuste získat finance pro váš podnik či firmu…

Zařazeno v Aktuálně

Postřehy správce daně – stravné na závodní stravování

Ing. Vladimír Šabata / Agroporadenství

Častým problémem je současné poskytování stravného při pracovní cestě a příspěvku na závodní stravování v tomtéž kalendářním dni.

Zařazeno v Aktuálně

Starý vs. nový zákoník práce

Ing. Vladimír Šabata / Agroporadenství

Porovnání dosavadního a nového zákoníku práce.

Zařazeno v Aktuálně