KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Aktuálně

novinky, termíny, informace nejen ze Středočeského kraje

18/12/06

Informace ohledně příjmu žádostí na „zalesňování a zakládání porostů rychle rostoucích dřevin“

MZe ČR

Zpráva MZe ze dne 15. 12. 2006

Zařazeno v Aktuálně

Cestovné v roce 2007

Upozornění – od 1.ledna 2007 nahrazuje stávající zákon o cestovních náhradách

Zařazeno v Aktuálně

15/12/06

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s předpokládanou cenou do 2 milionů Kč

MZe ČR

Název zakázky: Legislativa EU a oboustranný informační tok ve vztahu k lesnímu hospodářství ČR („EU-pracoviště„)

Zařazeno v Aktuálně

Zemědělci dostanou v příštím roce maximální úroveň přímých plateb

MZe ČR

Přímé platby zemědělcům bude možné v příštím roce dorovnat na nejvyšší možnou úroveň, to znamená na 70 procent úrovně původních členských zemí Evropské unie. Poslanecká sněmovna dnes při schvalování státního rozpočtu na příští rok souhlasila s posílením finančních zdrojů na národní dorovnání přímých plateb o 1,9 miliardy korun.

Zařazeno v Aktuálně, Novinky a akce

Byl schválen monitorovací výbor Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova

MZe ČR

Výbor má za úkol sledovat a hodnotit realizace Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova na období 2007 – 2013, efektivní vynakládání finančních prostředků a správné uskutečňování programů a projektů podporovaných ze strukturálních fondů EU.

06/12/06

Kněžice se staly energeticky soběstačnou obcí

Středočeský kraj

Obec Kněžice zahájila v těchto dnech zkušební provoz komplexního ekologického projektu na zásobení teplem a elektřinou, díky němuž budou Kněžice energeticky soběstačnou obcí.

Změny v předpisech o přepravě zvířat

Ing. Pavla Schneiderová / Agronavigátor

Dne 5. ledna 2007 vstoupí v platnost ve všech zemích EU, tj. i v České republice, nařízení Rady (ES) č. 1/2005, o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností.

Zařazeno v Aktuálně

05/12/06

Přehled zákonů k 30.11.2006

František Jirota Zemědělský svaz ČR

Zemědělský svaz ČR

Zařazeno v Aktuálně

04/12/06

Vychází kniha o praktickém využití energie z biomasy

Marie Široká / Konopářský svaz

Vychází kniha o praktickém využití energie z biomasy http://www.agris.cz/detail.php?id=151159&iSub=518 http://www.erag.cz/era/kniha.asp?NEW_ID=148 Zdroj: Agris 11/2006

Zařazeno v Aktuálně, Novinky

30/11/06

Podpora prevence před povodněmi II

MZe ČR

Dokumentace II. etapy Protipovodňové prevence – programu 129 120 „Podpora prevence před povodněmi II“ bude realizována v letech 2007 – 2012. Byla schválena vládou České republiky usnesením ze dne 15. listopadu 2006 č. 1304 v rozsahu dotačních prostředků 10 mld. Kč.

Zařazeno v Aktuálně