KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Aktuálně

novinky, termíny, informace nejen ze Středočeského kraje

03/10/06

Zákon o PHM

Bohumír Ladman / KIS Plzeň

Zákon č. 311Sb. o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot

Zařazeno v Aktuálně

29/09/06

Podpora sektoru drůbeže a vajec na zmírnění ztrát způsobených ptačí chřipkou

Ing. Michal Bratršovský / KIS Vysočina

Podpora sektoru drůbeže a vajec na zmírnění části hospodářských ztrát nepřímo způsobených ptačí chřipkou

Zařazeno v Aktuálně

06/09/06

Změna podmínek u chovu koní

I když se významně zmírnila sankce při nedodržení termínu hlášení o stavu koní je třeba ve stanoveném termínu předat na ZA-PÚ příslušné dokumenty. V loňském roce předkládali chovatelé koní pouze čestné prohlášení o stavu chovaných koní, v letošním roce došlo k následující změně.

01/09/06

Zákon o pohonných hmotách

František Jirota Zemědělský svaz ČR

Dne 1. září 2006 nabyl účinnosti zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách) z něhož vyplývá povinnost evidence čerpacích stanic !!!

Zařazeno v Aktuálně

30/08/06
17/08/06

Jste evidováni v seznamu výrobců krmiv v ÚKZÚZ?

ing František Smítal / KIS Pardubice

Seznam evidovaných subjektů a jejich provozů dle Nařízení ES č.183/2005 o hygieně krmiv.
Zdroj: www.ukzuz.cz

Zařazeno v Aktuálně

15/08/06

Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví geodetické referenční systémy, státní mapová díla závazná na celém území státu a zásady jejich používání

MZe ČR

Předkládací zpráva

Zařazeno v Aktuálně

Pravidla České republiky – Ministerstva zemědělství č.j. 24386/2006-16000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory, která platí pro podprogram 229 039 a pro podprogram 229 049

MZe ČR

Podpora odstraňování povodňových škod na infrastruktuře vodovodů a Podpora odstraňování povodňových škod na infrastruktuře kanalizací

Zařazeno v Aktuálně

Cukr: Výroba bioetanolu snižuje tlak na trhu

ing František Smítal / KIS Pardubice

Pěstitelé cukrovky v EU hledí vstříc těžkým časům. Nové uspořádání trhu má za následek nižší hospodářské výsledky, které jsou vyrovnávacími platbami vyrovnávány pouze zčásti. Brusel kromě toho přitáhl brzdu kvót.

Zařazeno v Aktuálně

14/08/06

Koncepce potravinářství ČR pro období po vstupu ČR do EU (2004 – 2013)

MZe ČR

V předkládané koncepci je rámcově zachycena situace, problémy a výzvy Evropské unie v oblasti výroby potravin.

Zařazeno v Aktuálně