KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

DOTACE »

DOTACE

Finanční pomoc zemědělcům

08/06/06

II. seminář k otázkám vymezení LFA a výše plateb po roce 2007

ing František Smítal / KIS Pardubice

Pořádá VÚZE Praha spolu s MZe – Odbor řídící orgán HRDP, středa 28. června 2006

07/06/06

Informace pro žadatele na opatření Lesnictví z HRDP

ing František Smítal / KIS Pardubice

Informace pro žadatele na opatření Lesnictví z HRDP. Zdroj: SZIF

05/06/06

Zpřesnění Pravidel pro žadatele o OP Zemědělství 2.1.4. a 2.3.

MZe ČR

Ministerstvo zemědělství jako Řídící orgán OP schválilo dne 29. května 2006 zpřesnění Pravidel pro žadatele pro podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+) a opatření 2.3. Rybářství

Zařazeno v Novinky a akce

02/06/06

Portál Farmář

MZe ČR

Nový informační portál, který má za cíl zpřístupnit zemědělcům a jiným subjektům z resortu Ministerstva zemědělství údaje vedené o těchto subjektech v registrech půdy, zvířat, vinic, chmelnic a sadů. Druhým podstatným cílem portálu je poskytnout široké veřejnosti informace o poskytnutých podporách zemědělským subjektům ze zdrojů EU i ČR.

Zařazeno v Aktuálně, Novinky a akce

31/05/06

Zabezpečení finančních prostředků na národní doplňkové platby k přímým platbám pro rok 2006

ing František Smítal / KIS Pardubice

PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA – zabezpečení finančních prostředků na přímé platby v roce 2006.
Zdroj: MZe

Zařazeno v Novinky a akce

15/05/06

Formuláře potřebné k žádosti o příspěvky na hospodaření v lesích

Středočeský kraj

V přiložených dokumentech Vám předkládáme k využití formuláře, přílohy k formulářům i podmínky přiznání příspěvku na hospodaření v lesích.

V příloze dále předkládáme program s volnou licencí ke stažení na vytvoření žádosti a zaslání elektronickou poštou. Zaslání žádosti a dat elektronickou poštou nenahrazuje podání v písemné podobě a je nutné žádost podat i v písemné podobě.

Agroenvironmentální opatření v letech 2007 – 2013.

Martin Severa

Veřejná prezentace na semináři o Agro-envi opatřeních a projektu Natura 2000

24/04/06

SHRNUTÍ ZMĚN AEO PRO ROK 2006

Změny AEO pro rok 2006

Shrnutí změn AEO pro rok 2006

Změny v žádostech a poskytování dotací na agroenvironmentální opatření

21/04/06

Shrnutí změn AEO pro rok 2006

Změny v žádostech a poskytování dotací na agroenvironmentální opatření