KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

DOTACE »

DOTACE

Finanční pomoc zemědělcům

20/11/06

Letošní sazby národních doplňkových plateb

MZe ČR

Ministerstvo zemědělství stanovilo sazby národních doplňkových plateb, tzv. top-up na letošní rok.

Zařazeno v Aktuálně, Novinky a akce

06/11/06

Podpory rybářům na roky 2007 – 2013

MZe ČR

Operační program rybářství a Národní strategický plán pro oblast rybářství

Nový fond: nejen více peněz, ale i jednodušší administrativa

MZe ČR

Přípravy na čerpání prostředků z nového Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) nabírají na obrátkách. Česká republika získá z tohoto fondu během nadcházejících sedmi let o 300 milionů eur více, než ji původně Evropská komise přiznala.

11/08/06

Pravidla pro žadatele o finanční pomoc z Operačního programu

MZe ČR

zpřesnění, které je platné pro opatření 2.3. Rybářství od 11. kola příjmu žádostí o podporu z OP Zemědělství a pro podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+) pro překladatele projektů na již vyhlášená nebo případná další kola příjmu žádostí vyhlášená MAS

Zařazeno v Dotace, Novinky a akce

09/08/06

Čím budou podmíněny platby zemědělcům od roku 2009?

MZe ČR

Cross-compliance – vysvětlující článek MZe z 29. června 2006

Zařazeno v Novinky a akce

31/07/06
03/07/06

Dotace a projekty EU – internetový portál eDotace

Ing. František Vomočil / KIS Jihomoravský kraj

Dotace a projekty EU – eDotace
Internetový portál www.edotace.cz umožňuje orientaci v nabídce aktuálních finančních podpor pro české subjekty.

Zařazeno v Novinky a akce

21/06/06

Operační program Životní prostředí

ing František Smítal / KIS Pardubice

Návrh Operačního programu Životní prostředí, jehož prostřednictvím budou v Česku v nadcházejícím programovacím období let 2007–2013 distribuovány prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie určené na environmentální účely, připravilo Ministerstvo životního prostředí České republiky.
Zdroj: www.enviweb.cz, 16. 6. 06

14/06/06

Pravidla ČR-poskytování a čerpání přímých dotací vodnímu hospodářství

ing František Smítal / KIS Pardubice

Pravidla České republiky – Ministerstva zemědělství č.j. 5106/2006-16000 k poskytování a čerpání přímých dotací vodnímu hospodářství a způsobu kontroly jejich použití.
Zdroj: MZe

Zařazeno v Novinky a akce

13/06/06

Dotace ze Strukturálních fondů chce získat dalších 1700 projektů

ing František Smítal / KIS Pardubice

Zájem o podporu z unijních fondů stoupá. Podle monitoringu Ministerstva pro místní rozvoj podali jen v dubnu tr. žádost o dotaci ze strukturálních fondů tvůrci dalších 1700 projektů. Zdroj: MMR

Zařazeno v Novinky a akce