KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

DOTACE »

DOTACE

Finanční pomoc zemědělcům

07/01/06

Úprava pravidel pro žadatele v rámci OP Zemědělství

Ing. Alena Purnochová CSc. / KIS Plzeň

Ministr zemědělství schválil úpravu pravidel pro žadatele v rámci některých opatření OP Zemědělství. Pro bližší informace klikněte na tento odkaz.Tisková zpráva MZe ČR

Posunutí termínů pro příjem žádostí 8. a 9. kola Operačního programu Zemědělství

Ing. Alena Purnochová CSc. / KIS Plzeň

Mnisterstvo zemědělství vychází vstříc podnětům odborné veřejnosti a posunulo termíny pro předkládání žádostí o podporuru. Posun termínů umožní žadatelům lépe zpracovat své projekty.Bližší informace získáte kliknutím na tento odkaz.Tisková zpráva MZe ČR

27/12/05

HRDP – termín k podání žádostí o dotaci v r.2006

Ing. Alena Purnochová CSc. / KIS Plzeň

Na tomto odkaze naleznete intormaci o termínu k podání žádosti o dotaci v r. 2006 na opatření Zakládání skupin výrobců – nejpozději do 15.2.2006

31/10/05

Agroenvironmentální opatření a praxe

nařízení vlády č.242/2004 Sb.
nařízení vlády č.542/2004 Sb.
nařízení vlády č.119/2005 Sb.

05/08/05

Programy propagace zemědělských produktů, spolufinancovaných z prostředků Evropské unie

MZe ČR

Od vstupu do Evropské unie má Česká republika, obdobně jako ostatní členské státy, možnost využívat podpory ze společných fondů Unie k propagaci vlastních zemědělských výrobků. Jde o nenárokovou formu pomoci, kterou členské země mohou využít k propagaci svých agrárních produktů jak na společném trhu, tak i na trzích třetích zemí. Tyto propagační programy mají za cíl zlepšit marketing a odbyt zemědělských a potravinářských produktů jednotlivých členských států.

27/06/05

Zásady správné zem.praxe

MZe ČR

NUTS, MAPY(vodní eroze, počet skotu, počet pracujících v zemědělství, národní parky….)Zásady správné zemědělsképraxePřepočítávací koeficienty hospodářských zvířatZalesňování orné půdyMetodika ke stanovení LFA

Metodika provádění nařízení vlády č. 655/2004 Sb.,

MZe ČR

o stanovení podmínek pro zařazení skupin výrobců, zajišťujících společný odbyt vybraných zemědělských komodit, do programu zakládání skupin výrobců a o stanovení podmínek pro poskytnutí dotace k podpoře jejich činnosti.

Seznam obcí a katastrálních území zařazených do LFA

MZe ČR

Seznam obcí a katastrálních území zařazených do méně příznivých oblastí ve Středočeském kraji.

Metodika

MZe ČR

Metodika k provádění nařízení vlády    č. 69/2005 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotace v souvislosti s předčasným ukončením provozování zemědělské činnosti zemědělského podnikatele