KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

DOTACE »

DOTACE

Finanční pomoc zemědělcům

21/04/06

Zásahy vyšší moci u dotací AEO

Kdy se vratka dotace neuplatní při porušení zásad AEO v r. 2006

Zařazeno v Novinky a akce

18/04/06

Závazná pravidla pro finanční podpory hospodaření v lesích v r. 2006

Příloha č.10 k zákonu č. 543/2005 Sb.

ROZHODNUTÍ RADY č. 2006/144/ES ze dne 20. února 2006

ing František Smítal / KIS Pardubice

ROZHODNUTÍ RADY ze dne 20. února 2006
o strategických směrech Společenství pro rozvoj venkova (programové období 2007–2013)
(2006/144/ES).

Zařazeno v Aktuálně, Novinky a akce

27/03/06

Postup realizace výplat dotací

Tisková zpráva SZIF ke dni 24.3.06

Zařazeno v Novinky a akce

13/02/06

Pravidla LEADER schválená 9.2.2006

Pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci programu LEADER ČR

10/02/06

Pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci programu Leader ČR

Lenka Hryzbilová / KIS Jihočeský kraj

kterými se mění a doplňují Pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci Programu Leader ČR ze dne 16. prosince 2004.

11/01/06

Přehled dosavadní státní pomoci pro některé agrární oblasti

Ing. Alena Purnochová CSc. / KIS Plzeň

Kliknutím na tento odkaz naleznete na webových stránkách Agronavigator článek ÚZPI, jehož příloha obsahuje přehled dosavadních typů podpor pro zemědělce, včelaře, pěstitele vinné révy, majitele lesa, pro poradenství a další.Zdroj: ÚZPI