KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

Prezentace ze seminářů

Prezentace pro vaší potřebu

06/11/19

Nitrátová směrnice (podzim 2019)

4) Nitrátová směrnice. Prezentace ze semináře s Ing. Klírem, dne 5.11.2019 Příbram, 12.11.2019 Vlašim

Hnojivé látky (Seminář Nitrátová směrnice podzim 2019)

3) Hnojivé látky. Prezentace ze semináře k nitrátové směrnici 5.11.2019 Příbram, 12.11.2019 Vlašim

Dotace 2020 (prezentace Nitrátová směrnice podzim 2019)

2) Dotace. Prezentace ze semináře Nitrátová směrnice 5.11.2019 Příbram, 12.11.2019 Vlašim

Bilance (Prezentace ze semináře Nitrátová směrnice)

1) Bilance: Prezentace ze seminářů k nitrátové směrnici 5.11.2019 Příbram, 12.11.2019 Vlašim, Ing. Jan Klír

05/03/19

Prezentace DZES 5 – březen 2019 – č.1

Prezentace ze seminářů konaných v březnu 2019 na téma „Příprava zemědělců na změnu erozní ohroženosti od roku 2019 – počítačový kurz v LPIS na Portálu Farmáře“