KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

ZEMĚDĚLSTVÍ

27/06/05

METODIKA k provádění nařízení vlád č. 242/2004 Sb

MZe ČR

O podmínkách provádění  agroenvironmentálních opatření ve znění nařízení vlády č.. 121/2005Sb a 119/2005Sb.

Zařazeno v Rostlinná výroba