KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

ZEMĚDĚLSTVÍ

27/03/06

Střední zemědělská škola Rakovník

obory Agropodnikání a Ekologie a ochrana rostlin

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola Březnice

obory na Střední odborné škole: Agropodnikání, Dřevařství, Rostlinolékařství, Sociální péče, Výpočetní technikaVyšší odborná škola: Obchodování se zemědělskopotravinářskými komoditami

17/03/06

Selská usedlost „Na Kačinách“

Vzdálenost od Prahy pouze 60km.
Bydlení na samotě v chráněném přírodním parku Źebrák-Džbány blízko Benešova. Selská usedlost obklopená lesy a loukami je ideálním místem pro rodiny s dětmi a lidi, kteří mají rádi přírodu a turistiku. Chov drobného domácího zvířectva (ovce, kachny, slepice, psi, kočky) umožní dětem seznámení s přírodou.

15/03/06

Využití přísevů do travních porostů pastvou skotu

ing František Smítal / KIS Pardubice

Náklady na obnovu trvalého travního porostu orbou přesahují v současné době 10 tis. Kč na hektar a přinášejí s sebou řadu dalších rizik jako je například půdní eroze, poškození nového drnu při pastvě, aj. Jednou z možností, jak zlepšit botanické složení trvalých travních porostů, jsou přísevy.
Zdroj: VÚRV Praha, Výzkumná stanice travních ekosystémů Jevíčko

Zařazeno v Živočišná výroba

19/01/06

Vršovice – Strnadovský mlýn

autor1

Původní mlýn ze 16. století s malou vodní elektrárnou rekonstruovaný na penzion .Tento objekt od pohledu lákavý a příjemný, je citlivě zasazen do krásné přírodní partie na rozhraní nejjižnější části okresů Příbram a Benešov a na rozhraní středních a jižních Čech, která svým charakterem připomíná Šumavu. Je ideálním prostředím pro relaxaci a odpočinek, pro pěší či cykloturistiku, v zimním období jsou zde dobré podmínky pro lyžování a běžky.

KUNÍČEK – dům s rybníkem a biozahradou

autor1

Pobyty jsou vhodné pro všechny milovníky přírody a zdravé výživy, zejména pro rodiny s dětmi. Úplně nejvýhodnější je objekt pro početnější rodinu, nebo pro dvě spřátelené rodiny, jež chtějí strávit dovolenou společně a mohou si tudíž objednat oba pokoje najednou – vznikne tím pro ně vyloženě poklidné soukromé prostředí k odpočinku.
Objekt je prastarou chalupou a pokoje i chodby si zachovávají styl starých zašlých časů.

16/11/05

Zpráva o trhu obilovin, olejnin a krmiv -X-2005

ing František Smítal / KIS Pardubice

Zpráva o trhu obilovin, olejnin a krmiv -X-2005

Zpráva o trhu s mlékem -X-2005

ing František Smítal / KIS Pardubice

Zpráva o trhu s mlékem -X-2005

10/11/05

Adresář subjektů pověřených MZe ke konání odborných kurzů

Státní rostlinolékařská služba Mastná, Belzová

Adresář subjektů pověřených MZe ke konání odborných kurzů k získání znalostí správné praxe v ochraně rostlin a bezpečného zacházení s přípravky na ochranu rostlin podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči.

Zařazeno v Rostlinná výroba

10/10/05

EQUITANA Martinice

autor1

Pokud hledáte místo, kde najdete vysoký standard ubytování a stravování, pestrou paletu doplňkových sportovních a relaxačních služeb, prostory pro firemní setkání a k tomu všemu příjemný a ochotný personál, tak jste jej právě našli. Vítá vás Resort EQUITANA.
Projekt RESORT EQUITANA byl spolufinancován z prostředků programu SAPARD