KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

ZEMĚDĚLSTVÍ

03/10/05

Dvůr Míče

autor1

Nově zrestaurovaný 300 let starý statek Míče u Křivoklátu nabízí tyto služby:

Restaurace (50 míst) večírky, svatby, semináře
– 1x – 1 lůžkový pokoj
– 9x – 2 lůžkový pokoj
– 8x – 4 lůžkový pokoj

Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko- pěší turistika ,cykloturistika, agroturistika, rybaření
jízda na koních a kočárem, vyhlídkové lety,noční pozorování lesní zvěře

Well Ranch

autor1

Vítej ty kdo vcházíš, vítej příteli, vítej poutníku mezi nás…

Kunclův Mlýn

autor1

Kunclův mlýn najdete zcela o samotě, obklopený lesy a loukami v údolí potoka Brziny. Od jara do pozdního podzimu se na pastvinách pasou koně a stádo Herefordského skotu. Hosté ubytovaní ve mlýně mají možnost sledovat hospodaření na farmě, případně se dle vlastního zájmu přímo aktivně účastnit některých zemědělských prací. Kromě koní a skotu jsou na farmě chovány Kamerunské ovce a další, spíše drobná zvířata. Kunclův mlýn splňuje přísná kritéria Evropského centra pro eko agroturistitu.

Nařízení Komise (ES) č. 1535/2005 ze dne 22. září 2005

ing František Smítal / KIS Pardubice

Nařízení Komise (ES) č. 1535/2005 ze dne 22. září 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1063/2005, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení pro vývoz pšenice obecné ze zásob české intervenční agentury

Zařazeno v Rostlinná výroba

27/06/05

METODIKA k provádění nařízení vlád č. 241/2004 Sb

MZe ČR

O podmínkách provádění pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními ve znění nařízení vlády č. 121/2005Sb.

Zařazeno v Rostlinná výroba

METODIKA k provádění nařízení vlád č. 242/2004 Sb

MZe ČR

O podmínkách provádění  agroenvironmentálních opatření ve znění nařízení vlády č.. 121/2005Sb a 119/2005Sb.

Zařazeno v Rostlinná výroba