KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

Aktuálně

novinky, termíny, informace nejen ze Středočeského kraje

11/01/07

Pravidla pro přímé dotace vodnímu hospodářství

MZe ČR

Pravidla České republiky – Ministerstva zemědělství č. j. 21179/2006 – 16000 pro poskytování a čerpání přímých dotací vodnímu hospodářství na úhradu odstranění škod po jarní povodni 2006 na hrázích a objektech rybníků a způsobu kontroly jejich použití

Zařazeno v Aktuálně, Novinky a akce

V roce 2007 rozdělí MMR na dotacích 2,5 miliardy

ing Klára Čámská

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo národní dotační programy, ze kterých budou moci obce, kraje, podnikatelé a další subjekty v roce 2007 čerpat peníze na rozvoj hospodářsky slabých regionů a venkova, výstavbu podporovaného bydlení a technické infrastruktury, regeneraci panelových sídlišť či revitalizaci vojenských areálů.

05/01/07

Výtah změn v Zákoníku práce

ing Klára Čámská

odkaz na externí stránku

Zařazeno v Aktuálně

04/01/07

Svaz žádá vedení Mze o přehodnocení přístupu k Programu rozvoje venkova

ing Klára Čámská

Agroweb: Stávající kroky vedení Ministerstva zemědělství proti Programu rozvoje venkova na roky 2007 až 2013 ohrožují zaměstnanost na venkově a vykazují charakteristiky neprůhledné kabinetní politiky. Ministerstvo nekomunikuje a jeho přehmaty se začínají dotýkat čím dál tím větší části zemědělské i nezemědělské veřejnosti. Uvedl to ve stanovisku Svazu marginálních oblastí jeho předseda Milan Boleslav.

Zařazeno v Aktuálně

02/01/07

Informace k zákonu o nemocenském pojištění k 18. 12. 2006

ing Klára Čámská

Tisková zpráva MPSV ve formátu pdf.

Zařazeno v Aktuálně

Minimální mzda od 1.1.2007

ing Klára Čámská

Tisková zpráva MPSV.

Zařazeno v Aktuálně

21/12/06

K novým „závazkům vůči krajině“ se bude možné hlásit již na podzim příštího roku

MZe ČR

K novým pětiletým závazkům na tzv. agroenvironmentální opatření, jejichž prostřednictvím se zemědělcům vyplácejí podpory na udržování krajiny a hospodaření šetrnější k životnímu prostředí, se budou moci zájemci přihlašovat na podzim příštího roku. V tomto termínu bude také možné žádat o změnu existujících agroenvironmentálních závazků.

Zjednodušení pro všechny, ještě výraznější pro malé projekty

MZe ČR

Tisková zpráva

Zařazeno v Aktuálně

Posouzení vlivů Integrovaného operačního programu na období 2007 – 2013 na životní prostředí

ing Klára Čámská

Integrovaný operační program (IOP) je programový dokument, jehož zpracování je jednou z nezbytných podmínek čerpání části finančních prostředků z příslušných fondů Evropské unie.

Zařazeno v Aktuálně

Seznam autorizovaných osob pro biologické hodnocení

ing Klára Čámská

Seznam autorizovaných osob podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb. pro účely provádění biologického hodnocení ve smyslu § 67 cit. zákona.

Zařazeno v Aktuálně