KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

Aktuálně

novinky, termíny, informace nejen ze Středočeského kraje

11/11/08

Dnes se ochutnává Svatomartinské víno

ing Klára Čámská

Zdroj: Agroweb, Přibík Oldřich, 11.11.2008

Zařazeno v Aktuálně

07/11/08

Na dotace půjde napřesrok 1,1 miliardy Kč

autor1

Zdroj: Agroweb, Přibík Oldřich (3.11.2008)

Konference Zemědělského svazu hodnotila aktuální situaci v zemědělství

MZe ČR

Tisková zpráva Ve Žďáru nad Sázavou, 6. listopadu 2008

Zařazeno v Aktuálně

Žádosti o podporu v rámci prioritních os 1 a 6 v 6. výzvě jsou přijímány do 16 hodin 13. listopadu 2008.

ing Klára Čámská

Upozornění na pravidla pro podávání žádostí v 6. výzvě4.11.2008

Zařazeno v Aktuálně

06/11/08

Vyhláška č. 399/2008 Sb. – Sazebník náhrad nákladů

Ing. Jan Jelínek / Agroporadenství

 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, ve znění vyhlášky č. 129/2005 Sb.

Zařazeno v Aktuálně

04/11/08

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍA PŘÍPRAVA PROJEKTU

Josef Sívek / Agroporadenství

Všechny fáze projektové přípravy Vašeho záměru, až pozpracování žádosti o spolufinancování projektu včetně všech povinných příloh.

Zařazeno v Aktuálně

03/11/08

 Konference hledá efektivní nástroje na tvorbu zemědělské politiky

MZe ČR

Praha, 31. října 2008

Zařazeno v Aktuálně

Sněmovna posvětila zákon o hnojivech

MZe ČR

V Praze 31. října 2008

Přehled zákonů, vyhlášek a nařízení k 31. říjnu 2008

Ing. František Vomočil / KIS Jihomoravský kraj

Přehled zákonů, nařízení a vyhlášek  týkajících se zemědělské výroby a rozvoje venkova k 31. říjnu 2008 a odkazy na legislativu Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí.

Zařazeno v Aktuálně

31/10/08

Vyhláška č. 395/2008 Sb. o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně

Ing. Jan Jelínek / Agroporadenství

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2008 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě

Zařazeno v Aktuálně