KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

Aktuálně

novinky, termíny, informace nejen ze Středočeského kraje

11/04/06

Státní pomoc při obnově území postiženého živelní pohromou

ing Klára Čámská

Zákon č. 12/2002 Sb. a  vyhláška Ministerstva financí č. 186/2002 Sb.

28/03/06

Jak postupovat pří vynětí pozemků ze ZPF

ing Klára Čámská

Co je potřeba doložit k žádosti předkládané na městský úřad.

Zařazeno v Aktuálně

27/03/06

Podpory pojištění pro rok 2006 a program Půda

ing Klára Čámská

PGRLF vydalo informace pro žadatele.

Zařazeno v Aktuálně

KLASA vyráží na cestu po regionálních veletrzích

ing Klára Čámská

Tisková zpráva SZIF z 24.3.06

Zařazeno v Aktuálně, Podniky, trhy

20/03/06

Bezplatná telefonní linka 800 100 415 k problematice ptačí chřipky

ing Klára Čámská

Od pátku 17. 3. 2006 zřídilo Ministerstvo zemědělství bezplatnou telefonní linku, určenou pro poskytování informací o ptačí chřipce.

Zařazeno v Aktuálně

Vyhláška č. 88/2006 Sb. o ovoc. sadech

Ing. Jan Jelínek / Agroporadenství

Vyhláška o způsobu a rozsahu vyžadování údajů o ovocných sadech obhospodařovaných v režimu intenzivního ovocnářství

Zařazeno v Aktuálně

16/03/06

Vyhláška č. 86/2006 Sb

Ing. Jan Jelínek / Agroporadenství

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 209/2004 Sb., o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty

Zařazeno v Aktuálně

Nařízení vlády č. 83/2006 Sb.

Ing. Jan Jelínek / Agroporadenství

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem

Zařazeno v Aktuálně

Vyhláška č. 84/2006 Sb.

Ing. Jan Jelínek / Agroporadenství

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů

Zařazeno v Aktuálně

Nařízení vlády č. 82/2006 Sb.

Ing. Jan Jelínek / Agroporadenství

Nařízení vlády o stanovení dalších údajů evidovaných u půdního bloku nebo u dílu půdního bloku v evidenci využití zemědělské půdy

Zařazeno v Aktuálně