KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

Aktuálně

novinky, termíny, informace nejen ze Středočeského kraje

12/04/06

Zákon č. 130/2006 Sb. o plemenitbě

Ing. Jan Jelínek / Agroporadenství

Zákon, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Zařazeno v Aktuálně

Zákon č. 131/2006 Sb. o rostlinolékařství

Ing. Jan Jelínek / Agroporadenství

Zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Zařazeno v Aktuálně

11/04/06

Státní pomoc při obnově území postiženého živelní pohromou

Zákon č. 12/2002 Sb. a  vyhláška Ministerstva financí č. 186/2002 Sb.

28/03/06

Jak postupovat pří vynětí pozemků ze ZPF

Co je potřeba doložit k žádosti předkládané na městský úřad.

Zařazeno v Aktuálně

20/03/06

Bezplatná telefonní linka 800 100 415 k problematice ptačí chřipky

Od pátku 17. 3. 2006 zřídilo Ministerstvo zemědělství bezplatnou telefonní linku, určenou pro poskytování informací o ptačí chřipce.

Zařazeno v Aktuálně

Vyhláška č. 88/2006 Sb. o ovoc. sadech

Ing. Jan Jelínek / Agroporadenství

Vyhláška o způsobu a rozsahu vyžadování údajů o ovocných sadech obhospodařovaných v režimu intenzivního ovocnářství

Zařazeno v Aktuálně

16/03/06

Nařízení vlády č. 83/2006 Sb.

Ing. Jan Jelínek / Agroporadenství

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem

Zařazeno v Aktuálně

Vyhláška č. 84/2006 Sb.

Ing. Jan Jelínek / Agroporadenství

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů

Zařazeno v Aktuálně