KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

Aktuálně

novinky, termíny, informace nejen ze Středočeského kraje

18/04/06

Povodňové informace ze Středočeského kraje

Pomoc s likvidací následků, potřebné kontakty.

Zákon č. 147/2006 Sb. o veterinární péči

Ing. Jan Jelínek / Agroporadenství

Úplné znění zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), jak vyplývá z pozdějších změn

Zařazeno v Aktuálně

14/04/06

Foodnet

Informační systém Potravinářské komory ČR

Zařazeno v Aktuálně

Nařízení vlády č. 142/2006 Sb o poskytování platby za cukr

Ing. Jan Jelínek / Agroporadenství

Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za cukr pěstitelům cukrové řepy pro kalendářní rok 2006

12/04/06

Zákon č. 130/2006 Sb. o plemenitbě

Ing. Jan Jelínek / Agroporadenství

Zákon, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Zařazeno v Aktuálně

Zákon č. 131/2006 Sb. o rostlinolékařství

Ing. Jan Jelínek / Agroporadenství

Zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Zařazeno v Aktuálně

11/04/06

Státní pomoc při obnově území postiženého živelní pohromou

Zákon č. 12/2002 Sb. a  vyhláška Ministerstva financí č. 186/2002 Sb.

28/03/06

Jak postupovat pří vynětí pozemků ze ZPF

Co je potřeba doložit k žádosti předkládané na městský úřad.

Zařazeno v Aktuálně