KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

Aktuálně

novinky, termíny, informace nejen ze Středočeského kraje

16/03/06

Nařízení vlády č. 82/2006 Sb.

Ing. Jan Jelínek / Agroporadenství

Nařízení vlády o stanovení dalších údajů evidovaných u půdního bloku nebo u dílu půdního bloku v evidenci využití zemědělské půdy

Zařazeno v Aktuálně

Vyhláška č. 86/2006 Sb

Ing. Jan Jelínek / Agroporadenství

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 209/2004 Sb., o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty

Zařazeno v Aktuálně

08/03/06

Havarijní plán zemědělských podniků

Vyhláška MŽP č. 450/2005Sb. o nakládání se závadnými látkami platná od 1.5.2006

Zařazeno v Aktuálně

07/03/06

Zákon č. 32/2006 Sb.

Ing. Jan Jelínek / Agroporadenství

Zákon o ochraně práv k odrůdám

Zařazeno v Aktuálně

Zákon č. 48/2006 Sb.

Ing. Jan Jelínek / Agroporadenství

Zákon o veterinární péči

Zařazeno v Aktuálně

05/03/06

180/2005 Sb.

Marie Široká / Konopářský svaz

180/2005 Sb. Zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů)

Zařazeno v Aktuálně

02/03/06

Evropská technologická platforma “Potraviny pro život”. Vize do roku 2020 a dále

Ing. Alexandra Kvasničková / Agronavigátor

Manuál ETP – česká verze s obrázky.

Zařazeno v Aktuálně

10/02/06

Nové požadavky na havarijní plán v zemědělských podnicích

Lenka Hryzbilová / KIS Jihočeský kraj

Od 1. května 2006 je v platnosti vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu,…

Zařazeno v Aktuálně

26/01/06

PRÁVNÍ NORMY A LEGISLATIVA EU

Ing. Josef Kořínek / KIS Ústecký kraj

INTEGROVANÝ MANUÁL ZÁSAD SPRÁVNÉ ZEMĚDĚLSKÉ PRAXE  PRÁVNÍ PŘEDPISY CROSS-COMPLIANCE

Zařazeno v Aktuálně