KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

Nárokové dotace, Zásady národních dotací, PGRLF

Aktuální informace

27/12/05

HRDP – termín k podání žádostí o dotaci v r.2006

Ing. Alena Purnochová CSc. / KIS Plzeň

Na tomto odkaze naleznete intormaci o termínu k podání žádosti o dotaci v r. 2006 na opatření Zakládání skupin výrobců – nejpozději do 15.2.2006

31/10/05

Agroenvironmentální opatření a praxe

nařízení vlády č.242/2004 Sb.
nařízení vlády č.542/2004 Sb.
nařízení vlády č.119/2005 Sb.

27/06/05

Metodika provádění nařízení vlády č. 655/2004 Sb.,

MZe ČR

o stanovení podmínek pro zařazení skupin výrobců, zajišťujících společný odbyt vybraných zemědělských komodit, do programu zakládání skupin výrobců a o stanovení podmínek pro poskytnutí dotace k podpoře jejich činnosti.

Seznam obcí a katastrálních území zařazených do LFA

MZe ČR

Seznam obcí a katastrálních území zařazených do méně příznivých oblastí ve Středočeském kraji.

Metodika

MZe ČR

Metodika k provádění nařízení vlády    č. 69/2005 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotace v souvislosti s předčasným ukončením provozování zemědělské činnosti zemědělského podnikatele

Zásady správné zem.praxe

MZe ČR

NUTS, MAPY(vodní eroze, počet skotu, počet pracujících v zemědělství, národní parky….)Zásady správné zemědělsképraxePřepočítávací koeficienty hospodářských zvířatZalesňování orné půdyMetodika ke stanovení LFA