KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

DOTACE »

DOTACE

Finanční pomoc zemědělcům

11/08/06

Pravidla pro žadatele o finanční pomoc z Operačního programu

MZe ČR

zpřesnění, které je platné pro opatření 2.3. Rybářství od 11. kola příjmu žádostí o podporu z OP Zemědělství a pro podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+) pro překladatele projektů na již vyhlášená nebo případná další kola příjmu žádostí vyhlášená MAS

Zařazeno v Dotace, Novinky a akce

09/08/06

Čím budou podmíněny platby zemědělcům od roku 2009?

MZe ČR

Cross-compliance – vysvětlující článek MZe z 29. června 2006

Zařazeno v Novinky a akce

31/07/06
03/07/06

Dotace a projekty EU – internetový portál eDotace

Ing. František Vomočil / KIS Jihomoravský kraj

Dotace a projekty EU – eDotace
Internetový portál www.edotace.cz umožňuje orientaci v nabídce aktuálních finančních podpor pro české subjekty.

Zařazeno v Novinky a akce

21/06/06

Operační program Životní prostředí

ing František Smítal / KIS Pardubice

Návrh Operačního programu Životní prostředí, jehož prostřednictvím budou v Česku v nadcházejícím programovacím období let 2007–2013 distribuovány prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie určené na environmentální účely, připravilo Ministerstvo životního prostředí České republiky.
Zdroj: www.enviweb.cz, 16. 6. 06

14/06/06

Pravidla ČR-poskytování a čerpání přímých dotací vodnímu hospodářství

ing František Smítal / KIS Pardubice

Pravidla České republiky – Ministerstva zemědělství č.j. 5106/2006-16000 k poskytování a čerpání přímých dotací vodnímu hospodářství a způsobu kontroly jejich použití.
Zdroj: MZe

Zařazeno v Novinky a akce

13/06/06

Dotace ze Strukturálních fondů chce získat dalších 1700 projektů

ing František Smítal / KIS Pardubice

Zájem o podporu z unijních fondů stoupá. Podle monitoringu Ministerstva pro místní rozvoj podali jen v dubnu tr. žádost o dotaci ze strukturálních fondů tvůrci dalších 1700 projektů. Zdroj: MMR

Zařazeno v Novinky a akce

08/06/06

II. seminář k otázkám vymezení LFA a výše plateb po roce 2007

ing František Smítal / KIS Pardubice

Pořádá VÚZE Praha spolu s MZe – Odbor řídící orgán HRDP, středa 28. června 2006

07/06/06

Informace pro žadatele na opatření Lesnictví z HRDP

ing František Smítal / KIS Pardubice

Informace pro žadatele na opatření Lesnictví z HRDP. Zdroj: SZIF

05/06/06

Zpřesnění Pravidel pro žadatele o OP Zemědělství 2.1.4. a 2.3.

MZe ČR

Ministerstvo zemědělství jako Řídící orgán OP schválilo dne 29. května 2006 zpřesnění Pravidel pro žadatele pro podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+) a opatření 2.3. Rybářství

Zařazeno v Novinky a akce