KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

DOTACE »

DOTACE

Finanční pomoc zemědělcům

21/12/06

K novým „závazkům vůči krajině“ se bude možné hlásit již na podzim příštího roku

MZe ČR

K novým pětiletým závazkům na tzv. agroenvironmentální opatření, jejichž prostřednictvím se zemědělcům vyplácejí podpory na udržování krajiny a hospodaření šetrnější k životnímu prostředí, se budou moci zájemci přihlašovat na podzim příštího roku. V tomto termínu bude také možné žádat o změnu existujících agroenvironmentálních závazků.

15/12/06

Zemědělci dostanou v příštím roce maximální úroveň přímých plateb

MZe ČR

Přímé platby zemědělcům bude možné v příštím roce dorovnat na nejvyšší možnou úroveň, to znamená na 70 procent úrovně původních členských zemí Evropské unie. Poslanecká sněmovna dnes při schvalování státního rozpočtu na příští rok souhlasila s posílením finančních zdrojů na národní dorovnání přímých plateb o 1,9 miliardy korun.

Zařazeno v Aktuálně, Novinky a akce

Byl schválen monitorovací výbor Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova

MZe ČR

Výbor má za úkol sledovat a hodnotit realizace Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova na období 2007 – 2013, efektivní vynakládání finančních prostředků a správné uskutečňování programů a projektů podporovaných ze strukturálních fondů EU.

21/11/06

Cross-Compliance – zákonné požadavky na hospodaření

MZe ČR

Publikace vydaná MZe k problematice cross-compliance v roce 2006 [970kB]

Zlepšení zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing – Opatření 1.2

ing Klára Čámská

Opatření 1.2. – Zlepšení zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing k provádění Priority I. – Podpora zemědělství, zpracování zemědělských produktů a lesnímu hospodářství OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství. 12. kolo výzev!

Důležité termíny týkající se dotací v rámci HRDP – 2006/2007

MZe ČR

Aktualizovaná přehledná tabulka termínů pro žadatele o dotaci – 2006/2007.

Zařazeno v Aktuálně, Novinky a akce

Informace o ukončení příjmu žádostí v rámci opatření HRDP

MZe ČR

Vzhledem k přechodu ČR na nové programové období 2007-2013, které bude realizováno tzv. „Programem pro rozvoj venkova ČR na období 2007-2013“ (dále jen „PRV“) je ukončen příjem žádostí o zařazení

20/11/06

Letošní sazby národních doplňkových plateb

MZe ČR

Ministerstvo zemědělství stanovilo sazby národních doplňkových plateb, tzv. top-up na letošní rok.

Zařazeno v Aktuálně, Novinky a akce

06/11/06

Nový fond: nejen více peněz, ale i jednodušší administrativa

MZe ČR

Přípravy na čerpání prostředků z nového Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) nabírají na obrátkách. Česká republika získá z tohoto fondu během nadcházejících sedmi let o 300 milionů eur více, než ji původně Evropská komise přiznala.

Podpory rybářům na roky 2007 – 2013

MZe ČR

Operační program rybářství a Národní strategický plán pro oblast rybářství