KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

DOTACE »

DOTACE

Finanční pomoc zemědělcům

02/06/06

Portál Farmář

MZe ČR

Nový informační portál, který má za cíl zpřístupnit zemědělcům a jiným subjektům z resortu Ministerstva zemědělství údaje vedené o těchto subjektech v registrech půdy, zvířat, vinic, chmelnic a sadů. Druhým podstatným cílem portálu je poskytnout široké veřejnosti informace o poskytnutých podporách zemědělským subjektům ze zdrojů EU i ČR.

Zařazeno v Aktuálně, Novinky a akce

31/05/06

Zabezpečení finančních prostředků na národní doplňkové platby k přímým platbám pro rok 2006

ing František Smítal / KIS Pardubice

PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA – zabezpečení finančních prostředků na přímé platby v roce 2006.
Zdroj: MZe

Zařazeno v Novinky a akce

15/05/06

Formuláře potřebné k žádosti o příspěvky na hospodaření v lesích

Středočeský kraj

V přiložených dokumentech Vám předkládáme k využití formuláře, přílohy k formulářům i podmínky přiznání příspěvku na hospodaření v lesích.

V příloze dále předkládáme program s volnou licencí ke stažení na vytvoření žádosti a zaslání elektronickou poštou. Zaslání žádosti a dat elektronickou poštou nenahrazuje podání v písemné podobě a je nutné žádost podat i v písemné podobě.

Agroenvironmentální opatření v letech 2007 – 2013.

Martin Severa

Veřejná prezentace na semináři o Agro-envi opatřeních a projektu Natura 2000

24/04/06

SHRNUTÍ ZMĚN AEO PRO ROK 2006

Změny AEO pro rok 2006

Shrnutí změn AEO pro rok 2006

Změny v žádostech a poskytování dotací na agroenvironmentální opatření

21/04/06

Shrnutí změn AEO pro rok 2006

Změny v žádostech a poskytování dotací na agroenvironmentální opatření

Zásahy vyšší moci u dotací AEO

Kdy se vratka dotace neuplatní při porušení zásad AEO v r. 2006

Zařazeno v Novinky a akce

19/04/06

PGRLF,a.s: změna v systému výplaty dotací od 1. ledna 2007

ing Klára Čámská

Informace pro žadatele

Zařazeno v Novinky a akce

18/04/06

ROZHODNUTÍ RADY č. 2006/144/ES ze dne 20. února 2006

ing František Smítal / KIS Pardubice

ROZHODNUTÍ RADY ze dne 20. února 2006
o strategických směrech Společenství pro rozvoj venkova (programové období 2007–2013)
(2006/144/ES).

Zařazeno v Aktuálně, Novinky a akce