KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

POTRAVINÁŘSTVÍ

22/05/06

Označování potravin

MZe ČR

Označování potravin patří mezi nejsložitější oblasti v rámci potravinového práva v Evropské unii.

Zařazeno v Bezpečnost potravin

27/03/06

Zpráva o české ekonomice 2005

Materiál Českého statistického úřadu z 2o.3.2006

Zařazeno v Podniky, trhy

KLASA vyráží na cestu po regionálních veletrzích

Tisková zpráva SZIF z 24.3.06

Zařazeno v Aktuálně, Podniky, trhy

Oznámení pro zpracovatele škrobu

Výrobní náhrada za kukuřičný, pšeničný a bramborový škrob k 24.3.06.

17/03/06
21/11/05

Zpráva o trhu vajec-X-2005

ing František Smítal / KIS Pardubice

Zpráva o trhu vajec-X-2005

Zařazeno v Podniky, trhy

16/11/05

Zpráva o trhu s mlékem -X-2005

ing František Smítal / KIS Pardubice

Zpráva o trhu s mlékem -X-2005

Zpráva o trhu obilovin, olejnin a krmiv -X-2005

ing František Smítal / KIS Pardubice

Zpráva o trhu obilovin, olejnin a krmiv -X-2005

03/10/05

Role SZPI při kontrole bezpečnosti potravin

ing František Smítal / KIS Pardubice

Přehled o statutu a činnostech Státní zemědělské a potravinářské inspekce a o způsobu provádění dozoru nad potravinami. Zdroj: www.agronavigator.cz, 3.10.2005

Zařazeno v Bezpečnost potravin

05/08/05

Programy propagace zemědělských produktů, spolufinancovaných z prostředků Evropské unie

MZe ČR

Od vstupu do Evropské unie má Česká republika, obdobně jako ostatní členské státy, možnost využívat podpory ze společných fondů Unie k propagaci vlastních zemědělských výrobků. Jde o nenárokovou formu pomoci, kterou členské země mohou využít k propagaci svých agrárních produktů jak na společném trhu, tak i na trzích třetích zemí. Tyto propagační programy mají za cíl zlepšit marketing a odbyt zemědělských a potravinářských produktů jednotlivých členských států.