KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

ZEMĚDĚLSTVÍ

27/04/06

Seznam přípravků a pomocných prostředků na ochranu rostlin,

Státní rostlinolékařská služba Mastná, Belzová

které jsou prodávané v „malospotřebitelském balení“. Excelovský soubor.

Zařazeno v Rostlinná výroba

24/04/06

Shrnutí změn AEO pro rok 2006

Změny v žádostech a poskytování dotací na agroenvironmentální opatření

21/04/06

Shrnutí změn AEO pro rok 2006

Změny v žádostech a poskytování dotací na agroenvironmentální opatření

18/04/06

Chov, svody nebo veřejná vystoupení zvířat

ing Klára Čámská

Materiály potřebné pro schvalování řádů ochrany zvířat při chovu a řádů ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu (včetně cirkusů)

Zařazeno v Živočišná výroba

14/04/06

Nařízení vlády č. 142/2006 Sb o poskytování platby za cukr

Ing. Jan Jelínek / Agroporadenství

Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za cukr pěstitelům cukrové řepy pro kalendářní rok 2006

12/04/06

Časté dotazy k evidenci hnojení

ing Klára Čámská

Z portálu Nitrátová směrnice

Zařazeno v Rostlinná výroba

05/04/06

Terminologie hnojení

Vysvětlení některých pojmů z vyhlášky NV 103/2003 Sb, týkající se nitrátové směrnice

Zařazeno v Rostlinná výroba

28/03/06

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hořovice

ing Klára Čámská

obory: Informatika v ekonomice, Strojírenství, Ochrana a tvorba životního prostředí, Přírodovědné lyceum, Ekonomika zemědělství a výživy, Agropodnikání, učební obory: Nástrojař, Zámečník, Obráběč kovů, Elektrikář – slaboproud, nástavbový maturitní obor: Provozní technika

27/03/06

Zpráva o trhu hovězího a vepřového masa

ing Klára Čámská

Zpráva Tržního informačního systému a SZIF za 9. a 10. týden 2006

Zařazeno v Živočišná výroba

Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Benešov

ing Klára Čámská

obor střední školy: Agropodnikání, obor vyšší odborné školy: Zemědělské podnikání