KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

Střední zemědělská škola Březnice

odkaz na střední zemědělskou školu v Březnici

08/09/16

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností v zemědělské škole Březnice

   Kurz je určen: pro zemědělce, kteří nemají odborné zemědělské vzdělání (nebo si své vzdělání chtějí rozšířit), je podmínkou pro získání některých zemědělských dotací, čerpání prostředků z fondu EU.  Více informací  Přihláška   Zakončení kurzu v roce 2016

11/03/16

VOŠ a SOŠ Březnice již posedmé pořádala Kurz pro výkon obecných zemědělských činností

    Dne 27. února 2016 byl na naší škole ukončen Kurs pro výkon obecných zemědělských činností. Celkem 12 přihlášených účastníků absolvovalo v podzimním období roku 2015 a v předjaří roku 2016 celkem 120 hodin přednášek, zbývající část do celkového počtu 300 hodin činilo samostudium a praxe vykonávaná na zvolené farmě nebo v zemědělském družstvu.    […]