KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR
16/11/05

Zpráva o trhu s mlékem -X-2005

ing František Smítal / KIS Pardubice

Zpráva o trhu s mlékem -X-2005

10/11/05

Adresář subjektů pověřených MZe ke konání odborných kurzů

Státní rostlinolékařská služba Mastná, Belzová

Adresář subjektů pověřených MZe ke konání odborných kurzů k získání znalostí správné praxe v ochraně rostlin a bezpečného zacházení s přípravky na ochranu rostlin podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči.

Zařazeno v Rostlinná výroba

Nová povinnost od 1. 1. 2006 – odborná způsobilost pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin.

Zákon č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči

Zařazeno v Aktuálně

31/10/05

Agroenvironmentální opatření a praxe

nařízení vlády č.242/2004 Sb.
nařízení vlády č.542/2004 Sb.
nařízení vlády č.119/2005 Sb.

10/10/05

EQUITANA Martinice

autor1

Pokud hledáte místo, kde najdete vysoký standard ubytování a stravování, pestrou paletu doplňkových sportovních a relaxačních služeb, prostory pro firemní setkání a k tomu všemu příjemný a ochotný personál, tak jste jej právě našli. Vítá vás Resort EQUITANA.
Projekt RESORT EQUITANA byl spolufinancován z prostředků programu SAPARD

06/10/05

Rodinná farma Peškových

autor1

Zdejší krajina se hodí pro ty, kteří se nebojí nějakého kopce a mají rádi krásné vyhlídky do kraje…Hana a Josef Peškovi se těší na Vaši návštěvu farmy, kde Vám s radostí budou věnovat večerní besedy při grilování a budou si s Vámi povídat o tom co Vás bude zajímat v zemědělství.

Zařazeno v Farmy ubytovani....

03/10/05

Nařízení Rady (ES) č. 1567/2005 ze dne 20. září 2005

ing František Smítal / KIS Pardubice

Nařízení Rady (ES) č. 1567/2005 ze dne 20. září 2005, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin

Zařazeno v Potravinářství

Nařízení Komise (ES) č. 1535/2005 ze dne 22. září 2005

ing František Smítal / KIS Pardubice

Nařízení Komise (ES) č. 1535/2005 ze dne 22. září 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1063/2005, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení pro vývoz pšenice obecné ze zásob české intervenční agentury

Zařazeno v Rostlinná výroba

Zákon 387/2005 Sb. , kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb.

ing František Smítal / KIS Pardubice

Zákon, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin) a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Zařazeno v Aktuálně