KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR
27/06/05

Seznam obcí a katastrálních území zařazených do LFA

MZe ČR

Seznam obcí a katastrálních území zařazených do méně příznivých oblastí ve Středočeském kraji.

METODIKA k provádění nařízení vlád č. 242/2004 Sb

MZe ČR

O podmínkách provádění  agroenvironmentálních opatření ve znění nařízení vlády č.. 121/2005Sb a 119/2005Sb.

Zařazeno v Rostlinná výroba

METODIKA k provádění nařízení vlád č. 241/2004 Sb

MZe ČR

O podmínkách provádění pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními ve znění nařízení vlády č. 121/2005Sb.

Zařazeno v Rostlinná výroba

Metodika provádění nařízení vlády č. 655/2004 Sb.,

MZe ČR

o stanovení podmínek pro zařazení skupin výrobců, zajišťujících společný odbyt vybraných zemědělských komodit, do programu zakládání skupin výrobců a o stanovení podmínek pro poskytnutí dotace k podpoře jejich činnosti.

Zákon č. 308

MZe ČR

Nařízení vlád o stanovení některých podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy a na založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených pro eneretické využití.

Zařazeno v Aktuálně

Nařízení vlády č. 655/2004 Sb

MZe ČR

Dne 1. prosince 2004 bylo schváleno nařízení vlády č. 655/2004 Sb., o stanovení podmínek pro zařazení skupin výrobců, zajišťujících společný odbyt vybraných zemědělských komodit, do programu zakládání skupin výrobců a o stanovení podmínek pro poskytnutí dotace k podpoře jejich činnosti.

Zařazeno v Aktuálně