KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

Aktuálně

novinky, termíny, informace nejen ze Středočeského kraje

03/05/06

Zákon č. 178/2006 Sb. o osivu

Ing. Jan Jelínek / Agroporadenství

Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., a některé další zákony

Zařazeno v Aktuálně

24/04/06

SHRNUTÍ ZMĚN AEO PRO ROK 2006

Změny AEO pro rok 2006

Pokyny ke zpracování havarijního plánu

Lenka Hryzbilová / KIS Jihočeský kraj

Pokyny ke zpracování havarijního plánu.

Zařazeno v Aktuálně

Vyhláška č. 155/2006 Sb. o veterinárních požadavcích

Ing. Jan Jelínek / Agroporadenství

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění vyhlášky č. 260/2005 Sb., a kterou se ruší vyhláška č. 383/2003 Sb., o veterinárních podmínkách dovozu některých živočišných produktů ze třetích zemí

Zařazeno v Aktuálně

20/04/06

Zpráva o činnosti za rok 2005

ing Klára Čámská

Výsledky práce a náplň činnosti.

Zařazeno v Aktuálně

19/04/06

Svaz školkařů ČR

ing Klára Čámská

Odborné informace, kontakty na organizace a firmy, ovoce a okrasné rostliny.

Zařazeno v Aktuálně

18/04/06

Doporučení k financování povodňových odpadů

ing Klára Čámská

Odkaz pro obce postižené povodněmi

Zařazeno v Aktuálně, Novinky

Povodňové informace ze Středočeského kraje

ing Klára Čámská

Pomoc s likvidací následků, potřebné kontakty.

Zákon č. 147/2006 Sb. o veterinární péči

Ing. Jan Jelínek / Agroporadenství

Úplné znění zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), jak vyplývá z pozdějších změn

Zařazeno v Aktuálně

ROZHODNUTÍ RADY č. 2006/144/ES ze dne 20. února 2006

ing František Smítal / KIS Pardubice

ROZHODNUTÍ RADY ze dne 20. února 2006
o strategických směrech Společenství pro rozvoj venkova (programové období 2007–2013)
(2006/144/ES).

Zařazeno v Aktuálně, Novinky a akce