KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

Aktuálně

novinky, termíny, informace nejen ze Středočeského kraje

07/03/06

Zákon č. 48/2006 Sb.

Ing. Jan Jelínek / Agroporadenství

Zákon o veterinární péči

Zařazeno v Aktuálně

Zákon č. 32/2006 Sb.

Ing. Jan Jelínek / Agroporadenství

Zákon o ochraně práv k odrůdám

Zařazeno v Aktuálně

05/03/06

180/2005 Sb.

Marie Široká / Konopářský svaz

180/2005 Sb. Zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů)

Zařazeno v Aktuálně

02/03/06

Evropská technologická platforma “Potraviny pro život”. Vize do roku 2020 a dále

Ing. Alexandra Kvasničková / Agronavigátor

Manuál ETP – česká verze s obrázky.

Zařazeno v Aktuálně

10/02/06

Nové požadavky na havarijní plán v zemědělských podnicích

Lenka Hryzbilová / KIS Jihočeský kraj

Od 1. května 2006 je v platnosti vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu,…

Zařazeno v Aktuálně

26/01/06

PRÁVNÍ NORMY A LEGISLATIVA EU

Ing. Josef Kořínek / KIS Ústecký kraj

INTEGROVANÝ MANUÁL ZÁSAD SPRÁVNÉ ZEMĚDĚLSKÉ PRAXE  PRÁVNÍ PŘEDPISY CROSS-COMPLIANCE

Zařazeno v Aktuálně

22/01/06

VYHLÁŠKA o skladování a způsobu používání hnojiv

VYHLÁŠKAze dne 23. června 2004kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů

Zařazeno v Aktuálně

16/12/05

I N T E G R O V A N Ý M A N U Á L Z Á S A D S P R Á V N É Z E M Ě D Ě L S K É P R A X E

Ing. Josef Kořínek / Agroporadenství

Průvodce po stávajících zásadách správné zemědělské a legislativních požadavcích na hospodaření z pohledu ochrany životního prostředí zejména ve vazbě na poskytování finančních podpor v zemědělství.

Zařazeno v Aktuálně