KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

Ochrana životního prostředí

zákony a vyhlášky

09/06/11

Výběr zákonů do 30.4.2011 ze zemědělství a potravinářství

Zemědělský svaz ČR, územní organizace Benešov a Praha-západ                             Výběr zákonů, nařízení vlády a vyhlášek – zemědělství do 30.4.2011 Sb. zákonů – částka 11 32. Zákon, kterým se mění zák. č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských         zvířat, a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších         předpisů                                                                                        Účinnost: […]

24/02/10

Zákon č. 49/2010 Sb. o vlivu na životní prostředí

Ing. Jan Jelínek / Agroporadenství

Úplné znění zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), jak vyplývá z pozdějších změn

20/01/10

Zákon č. 18/2010Sb. o ochraně přírody a krajiny

Ing. Jan Jelínek / Agroporadenství

Úplné znění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jak vyplývá z pozdějších změn

30/11/09

Přehled zákonů, vyhlášek a nařízení k 30. listopadu 2009

Ing. František Vomočil / KIS Jihomoravský kraj

Přehled zákonů, nařízení a vyhlášek týkajících se zemědělské výroby a rozvoje venkova vydaných k 30. listopadu 2009 a odkazy na legislativu Ministerstva zemědělství a Ministerstva pro životní prostředí.

15/09/09

Novela zákona o ochraně přírody a krajiny

Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Sněmovna schválila zásadní zákon na ochranu přírody.

29/07/09

Novela vodního zákona

Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Důležitým prvkem je definice přirozeného koryta.

15/09/08

Vyhláška č. 341/2008 Sb. o biologicky rozložitelných odpadech

Ing. Jan Jelínek / Agroporadenství

Vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady  o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu

02/09/08

Vyhláška č. 482/2005 Sb., podpora výroby elektřiny z biomasy

ing Klára Čámská

Případné připomínky k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 482/2005 Sb., o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy, ve znění vyhlášky č. 5/2007 Sb., lze zasílat do 9. září 2008 na e-mailovou adresu Martin.Tuzinsky@mzp.cz.

02/05/08

Ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí

ing František Smítal / KIS Pardubice

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 145/2008 Sb.ze dne 26. března 2008, kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí