KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zemědělský výzkum

Zajímavosti a odkazy z vědy a výzkumu

06/01/14

Výzkum na ČZU: Kojení mláďat.

Kojí samice kopytníků v zoo cizí mláďata dobrovolně? Alokojení, neboli kojení cizích mláďat, je v současné době velmi studovaný fenomén. Dochází k němu napříč savčími řády a vysvětlení tohoto chování jsou velmi rozdílná. Kojení cizích mláďat může být adaptivní strategií s cílem pomoci vlastním příbuzným, ale může také reflektovat nezkušenost samice vedoucí až ke "krádeži" […]

Zařazeno v Zemědělský výzkum

Zpráva z vědeckého kolokvia EFSA o včelách

  Více než 100 odborníků se v sešlo v Parmě, aby diskutovali o nejnovějších vědeckých poznatcích v oblasti hodnocení rizik stresorů včel. 18. vědecké kolokvium EFSA bylo svoláno v reakci na rostoucí shodu vědců na tom, že ztráty za včelstev je zodpovědno více faktorů. Zpráva z kolokvia nazvaného "Towards holistic approaches to the risk assessment of […]

Zařazeno v Zemědělský výzkum

Výzkum ČZU: Kořenové čističky

Výzkum kořenových čističek odpadních vod Odpadní vody v ČR čistí asi 300 kořenových čistíren u obcí do 500 obyvatel. Substrát čistírny je osázen rákosem či chrasticí tvořící vhodné prostředí pro odstraňování znečištění fyzikálními, chemickými a biologickými procesy. Studiu těchto dějů se věnuje vedoucí katedry aplikované ekologie Jan Vymazal a jeho mezinárodní tým. Čištění odpadních vod v kořenových […]

Zařazeno v Zemědělský výzkum

Výzkum ČZU: invazivní druh mechovky

Výzkum nového invazivního druhu mechovky v České republice Vědečtí pracovníci z Katedry mikrobiologie, výživy a dietetiky ČZU v Praze ve spolupráci s Veterinární a farmaceutickou univerzitou v Brně a Zemědělskou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se podílí na zkoumání biologie a sekundárních metabolitů mechovky Pectinatella magnifica. Jedná se o nový invazivní druh sladkovodní mechovky, který se šíří zejména v jižní […]

Zařazeno v Zemědělský výzkum

21/06/13

Projekt na ochranu před těžkými kovy v půdě a vodě

Cílem evropského projektu UMBRELLA koordinovaného univerzitou v Jeně je využití mikroorganismů k zadržování těžkých kovů. (ÚZEI, Agronavigator.cz) – Kontaminace těžkými kovy patří k největším environmentálním problémům. Většinou jsou za to zodpovědné lidské činnosti jako těžký průmysl. Těžké kovy zůstávají v půdě a zatěžují svou toxicitou ekosystém. Předmětem výzkumu v rámci projektu EU s názvem UMBRELLA bylo, stabilizovat těžké […]

08/11/12

Vyšetřování vodních parazitů na rybách

viz. zdroj

Byly objasněny buněčné složky a mechanismy, které hrají roli při průniku myxozoí – tenkých vodních parazitů – zodpovědných za choroby komerčně významných ryb. (ÚZEI, Agronavigator.cz) – Myxozoa jsou jednoduché tenké mořské organismy –paraziti – zodpovědné za choroby komerčně významných ryb. Vznikají ze spor bez oplodňování a zahrnují širokou škálu druhů napadajících ryby. Výzkumníci z institutu Cavanilless […]

Zařazeno v Zemědělský výzkum

07/02/12

Vyhlášení veřejné soutěže VaVal s počátkem řešení 2012

Vyhlášení dvoustupňové veřejné soutěže VaVaI s počátkem řešení 2012 v rámci programu Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012–2018 „KUS“. Ministerstvo zemědělství vyhlašuje podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, […]

Syrovátkové nápoje

Syrovátkové nápoje jsou určeny pro velmi širokou škálu konzumentů – od malých dětí až po seniory. Díky vysokému obsahu proteinů  s vysokou nutriční hodnotou jsou syrovátkové nápoje ideálním  zdrojem energie a živin zejména pro atlety.  Syrovátkové bílkoviny jsou bohatým zdrojem  aminokyselin  s rozvětveným řetězcem (obsah BCAA je cca 26 %) jako izoleucin, leucin a valin. […]

Cena ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd vyhlašuje veřejnou soutěž pro mladé vědecké pracovníky. Vydal:   Přílohy Text vyhlášení na 2012 pro mladé (DOC, 50 KB) Statut a jednací řád pro ocenění VaV 2012 – pro mladé (DOC, 72 KB)

Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje v roce 2012

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd vyhlašuje veřejnou soutěž o nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje. Vydal: Přílohy Text vyhlášení na 2012 – realizovaný výsledek (DOC, 51 KB) Statut a jednací řád pro ocenění VaV 2012 – realizované výsledky (DOC, 69 KB)