KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zemědělský výzkum

Zajímavosti a odkazy z vědy a výzkumu

31/01/11

Nový program aplikovaného výzkumu od MZe

Ministerstvo zemědělství má nový program aplikovaného výzkumu 19.1.2011 Tisková zpráva – Nový program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012–2018 „KUS“ ve středu schválila vláda. Hlavní cíle Programu budou naplňovat jednotlivé projekty v rámci tří podprogramů. V projektech chce ministerstvo podporovat komplexní řešení a spolupráci mezi výzkumnými a uživatelskými subjekty […]

01/04/10

Spotřebitel a potraviny

Josef Sívek / Agroporadenství

Českému spotřebiteli a jeho chování a návykům v oblasti spotřeby potravin je již řadu let věnována zvýšená pozornost a o problematice stravování bylo napsáno již mnoho článků a zpráv (často s velice protichůdnými názory).

30/03/09

Infobanka výzkumu Ministerstva zemědělství

Ing. František Vomočil / KIS Jihomoravský kraj

Infobanka slouží jako zdroj informací o programech, projektech, výsledcích a uplatnění výsledků výzkumu a vývoje ministerstva.

25/03/09

Regionální spolupráce s AV ČR

Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Na akademické půdě rekapitulovali zástupci organizací dosavadní regionální spolupráci, perspektivy a nové možnosti v oblasti vědy a výzkumu, rozvoje regionů a vzdělanosti v podmínkách Evropské unie.

Zařazeno v Zemědělský výzkum

02/03/09

Ediční plán MZe na rok 2009

MZe ČR

Výkazy o komoditách

18/02/09

Tematické úkoly ÚZEI na rok 2009

MZe ČR

Seznam tematických úkolů ÚZEI na rok 2009 včetně formuláře "Zadávání mimořádných úkolů ÚZEI" a "Předávací protokol o převzetí výsledků řešení tematického úkolu ÚZEI".

Zařazeno v Zemědělský výzkum

16/02/09

Infobanka výzkumu Ministerstva zemědělství

MZe ČR

Infobanka slouží jako zdroj informací o programech, projektech, výsledcích a uplatnění výsledků výzkumu a vývoje ministerstva.

Zařazeno v Zemědělský výzkum

03/02/09

Vláda schválila Koncepci zemědělského aplikovaného výzkumu a vývoje do roku 2015

MZe ČR

V Praze 30. 1. 2009

Zařazeno v Zemědělský výzkum

Cena ministra zemědělství

MZe ČR

pro mladé vědecké pracovníky pro rok 2009 a Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a vývoje v roce 2009

Zařazeno v Zemědělský výzkum

Vláda schválila Koncepci zemědělského aplikovaného výzkumu a vývoje do roku 2015

Ing. Michal Bratršovský / KIS Vysočina

Koncepce se zaměřuje na efektivní užití finančních prostředků v rámci výzkumu a vývoje

Zařazeno v Zemědělský výzkum