KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zemědělský výzkum

Zajímavosti a odkazy z vědy a výzkumu

22/11/11

Strategie výzkumu 2012 – 2016

Úřad EFSA dne 4. 11. 2011 zveřejnil svůj návrh na zaměření výzkumu v období 2012-2016. K připomínkování jsou vyzvány všechny zainteresované strany. Výzkumné programy EFSA jsou stanovovány od r. 2002, kdy byl úřad založen. V minulých obdobích se výzkum zaměřoval především na vyhodnocování regulované produkce a na posuzování environmentálního rizika, ochranu před riziky a monitoring […]

27/09/11

Evropští vědci na mezinárodní konferenci EURAGRI na Ministerstvu zemědělství řeší další směřování zemědělského výzkumu

  Tisková zpráva – Ve dnech 26. a 27. září pořádá Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd významnou mezinárodní 25. konferenci EURAGRI: Zemědělství – výzkum a inovace v měnícím se světě. Setkání se účastní například náměstek ministra zemědělství Juraj Chmiel, zástupce Agrární komory Zdeněk Pastorek a zástupci Organizace pro hospodářskou spolupráci a […]

30/08/11

Plasty z rostlin

Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Vývoj postupu, jak z rostlinného odpadu vyrobit celulózová nanovlákna, základ nanobioplastů, dokončil letos tým brazilských vědců pod vedením profesora Alcida Lopeze Leaa.

14/02/11

Ministr zemědělství vyhlašuje soutěž pro mladé vědecké pracovníky

Cena ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky pro rok 2011 Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd vyhlašuje veřejnou soutěž pro mladé vědecké pracovníky. Vydal: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ Přílohy Text veřejné soutěže pro mladé vědecké pracovníky 2011 (DOC, 52 KB) Statut a jednací řád pro ocenění mladých vědeckých pracovníků pro rok 2011 (DOC, 80 […]

Ministr zemědělství vyhlašuje soutěž o nejlepší realizovaný výzkum a experimentální vývoj v roce 2011.

Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný  výsledek  výzkumu a experimentálního vývoje v  roce 2011    Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd vyhlašuje veřejnou soutěž za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje. Vydal: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ Přílohy Text veřejné soutěže za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje 2011 (DOC, 53 KB) Statut a jednací […]

Podpora transféru výsledků výzkumu do středních škol

Podpora transferu výsledků výzkumu do středních škol 28.12.2010 V měsíci listopadu a prosinci 2010 proběhlo v rámci Ročního vzdělávacího plánu MZe 7 projektových akcí tematicky zaměřených na transfer výsledků výzkumu rezortních výzkumných ústavů do středních škol. V  měsíci listopadu a prosinci 2010 proběhlo v rámci Ročního vzdělávacího plánu MZe 7 projektových akcí tematicky zaměřených na transfer […]

Nový program výzkumu "KUS"

Nový program výzkumu MZe "KUS" 19.1.2011 Nový program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012–2018 „KUS“ byl 19.1.2011 schválen vládou ČR. Ministerstvo zemědělství má nový program zemědělského výzkumu Hlavní cíle Programu budou naplňovat jednotlivé projekty v rámci tří podprogramů. V projektech chce ministerstvo podporovat komplexní řešení a spolupráci mezi výzkumnými a uživatelskými subjekty […]