KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

Aktuálně

novinky, termíny, informace nejen ze Středočeského kraje

02/03/06

Evropská technologická platforma “Potraviny pro život”. Vize do roku 2020 a dále

Ing. Alexandra Kvasničková / Agronavigátor

Manuál ETP – česká verze s obrázky.

Zařazeno v Aktuálně

10/02/06

Nové požadavky na havarijní plán v zemědělských podnicích

Lenka Hryzbilová / KIS Jihočeský kraj

Od 1. května 2006 je v platnosti vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu,…

Zařazeno v Aktuálně

26/01/06

PRÁVNÍ NORMY A LEGISLATIVA EU

Ing. Josef Kořínek / KIS Ústecký kraj

INTEGROVANÝ MANUÁL ZÁSAD SPRÁVNÉ ZEMĚDĚLSKÉ PRAXE  PRÁVNÍ PŘEDPISY CROSS-COMPLIANCE

Zařazeno v Aktuálně

22/01/06

VYHLÁŠKA o skladování a způsobu používání hnojiv

VYHLÁŠKAze dne 23. června 2004kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů

Zařazeno v Aktuálně

16/12/05

I N T E G R O V A N Ý M A N U Á L Z Á S A D S P R Á V N É Z E M Ě D Ě L S K É P R A X E

Ing. Josef Kořínek / Agroporadenství

Průvodce po stávajících zásadách správné zemědělské a legislativních požadavcích na hospodaření z pohledu ochrany životního prostředí zejména ve vazbě na poskytování finančních podpor v zemědělství.

Zařazeno v Aktuálně

03/10/05

Aktualní předpověď na Novinky.cz

Počasí a jine info

Zařazeno v Aktuálně

Zákon 387/2005 Sb. , kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb.

ing František Smítal / KIS Pardubice

Zákon, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin) a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Zařazeno v Aktuálně

04/07/05

Vyhláška k zákonu č.219/2003Sb.

MZe ČR

uvádění do oběhu odrudy osiva a sadby pěstovaných rostlin

Zařazeno v Aktuálně

Vyhláška č. 151/2005 Sb.,

kterou se stanoví vzory formulářů pro hlášení osob pěstujících mák setý nebo konopí a způsob vyplňování a nakládání s uvedenými formuláři(pozn.: účinnost předpisu od 26.4.2005)

Zařazeno v Aktuálně