KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

Místní akční skupiny a mikroregiony

odkazy a činnost

29/06/15

V areálu křečovické školy vyrostla nová přírodní zahrada

  Zahrada mateřské a základní školy v Křečovicích je v novém. Proměnila se v souladu s principy takzvané přírodní zahrady, které respektují přírodní podmínky daného prostředí. Objevily se v ní bylinkové a zeleninové záhony, ovocný sad, trvalkový a motýlí záhon, luční porost, domečky a tunely z vrbového proutí i hmatová stezka. Využívat ji mohou nejen […]

20/04/15

Strážci památek zvou neotřelou formou k návštěvě posázavských zajímavostí

  Historie, současnost, legendy ani zajímavosti nechybějí v turistických průvodcích vytvořených účastníky literární a výtvarné soutěže Strážci památek. Pro žáky 8. a 9. tříd základních škol z regionu Posázaví a žáky tercie a kvarty Gymnázia Benešov ji vyhlásila společnost Posázaví o.p.s. v rámci projektu Po cestách a hradech doby Karla IV. Do druhého ročníku soutěže […]

16/04/15

Strategie regionu Posázaví

  Strategie regionu Posázaví: důraz na sociální začleňování a mezigenerační soužití   Sociální začleňování, mezigenerační soužití, vzdělávání nebo agroturistika – to jsou některé z priorit rozvoje regionu Posázaví do roku 2020. Jsou zahrnuty v připravované Strategii komunitně vedeného místního rozvoje, která bude důležitým podkladem pro získání finančních prostředků na realizaci projektů v regionu. Podle předběžných […]

19/01/15

Výstava v Týnci nabídne ojedinělý výlet do historie posázavských hradů

  Ojedinělý výlet do historie nabídne od 23. ledna do 30. března výstava na městském úřadě v Týnci nad Sázavou. Představí modely a „oživlé“ obrazy posázavských památek, které vznikly v rámci projektu Po cestách a hradech doby Karla IV. Součástí expozice bude také deset panelů přibližujících cestování ve středověku. Modely i obrazy patří k výstupům partnerského projektu, […]

Vyhlášení výtvarné a literární soutěže v Posázaví

Společnost Posázaví o.p.s. a CESTY SKLA, o.p.s. vyhlašují v rámci projektu „Po cestách a hradech doby Karla IV.“ VÝTVARNOU A LITERÁRNÍ SOUTĚŽ PRO ŽÁKY 8. A 9. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL Z REGIONU POSÁZAVÍ A ŽÁKY TERCIE A KVARTY GYMNÁZIA BENEŠOV Ø Téma soutěže: Průvodce nejen po památkách v našem regionu… Ø Soutěže se může zúčastnit 4členný tým žáků 8. […]

24/11/14

Hodnocení finančního zdraví a personální a majetkové propojenosti místních akčních skupin

  21.11.2014 Dne 24. 11. 2014 začne příjem Žádostí o standardizaci místních akčních skupin. Součástí standardizace je i splnění podmínky 3.3.5.3 MAS získala nejhůře ohodnocení B v hodnocení Finančního zdraví a zhodnocení personální a majetkové propojenosti. Hodnocení Finančního zdraví a zhodnocení personální a majetkové propojenosti MAS bude prováděno externím subjektem dle metodiky, která byla vydiskutována […]

15/10/14

Výstupy ze seminářů k Metodice pro standardizaci Místních akčních skupin v programovém období 2014-2020

  14.10.2014 V přílohách naleznete výstupy ze seminářů k Metodice pro standardizaci Místních akčních skupin v programovém období 2014-2020, které se konaly ve dnech 24. 7. 2014 v Brně a 29. a 30. 7. 2014 v Praze. Jedná se o zodpovězené dotazy a metodiky, resp. právní doporučení pro rozdílné právní formy žadatelů. Součástí metodik jsou […]