KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

Místní akční skupiny a mikroregiony

odkazy a činnost

18/03/08

II. Celostátní konference Národní sítě Místních akčních skupin

Ing. Michala Görčöšová / Infovenkov

Pod záštitou Ing. Marie Černé, náměstkyně hejtmana, oblast regionálního rozvoje Kraje Vysočina se konala 13.3.2008 II. Celostátní konference NS MAS. Fotografie a prezentace ke stažení.

28/11/07

Seminář: “Veřejné zakázky“, „Věcné plnění“, „Veřejná podpora“

Ing. Michala Görčöšová / Infovenkov

Seminář je určen pro: pracovníky místních akčních skupin, mikroregionů, KIS a další odborníky z regionálních struktur

27/11/07

Sborník přednášek z Národní konference o venkovu

Ing. Michala Görčöšová / Infovenkov

Konference se konala ve dnech 13.-14.11.2007

20/10/06

LEADER+

portál Národní observatoře venkova se seznamem místních akčních skupin

25/09/06

Místní akční skupina Sedlčansko

Obecně prospěšná společnost MAS Sedlčansko, o.p.s. byla založena na dobu neurčitou v Krásné Hoře nad Vltavou dne 14. listopadu 2005 podepsáním zakladatelské smlouvy. Sídlí v administrativní budově ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.

22/09/05

SEZNAM MAS LEADER ČR

Ing Vlasta Holasová / Agroporadenství

Kontakty na pracovníky místních akčních skupin