KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

Místní akční skupiny a mikroregiony

odkazy a činnost

20/10/06

LEADER+

ing Klára Čámská

portál Národní observatoře venkova se seznamem místních akčních skupin

25/09/06

Místní akční skupina Sedlčansko

ing Klára Čámská

Obecně prospěšná společnost MAS Sedlčansko, o.p.s. byla založena na dobu neurčitou v Krásné Hoře nad Vltavou dne 14. listopadu 2005 podepsáním zakladatelské smlouvy. Sídlí v administrativní budově ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.

22/09/05

SEZNAM MAS LEADER ČR

Ing Vlasta Holasová / Agroporadenství

Kontakty na pracovníky místních akčních skupin