KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

PORADENSTVÍ

poradenství

20/12/21

Prezentace z Webináře „Nitrátová směrnice – podzim 2021“ 19. 10. 2021

Webinář „Nitrátová směrnice – podzim 2021“ 19. 10. 2021

Videozáznam webináře

Prezentace – Ing. Lada Kozlovská – Skladování a používání hnojiv, technologických vod, upravených kalů a sedimentů.

Prezentace – Ing. Jan Klír, CSc. – Nitrátová směrnice, bilancování živin.

Webinář byl pořádán v rámci projektu „Informační podpora pro zemědělce v rámci implementace směrnice Rady 91/676/EHS (nitrátová směrnice) v České republice“.

Odkaz na web Ministerstva zemědělství – Nitrátová směrnice

05/05/21

Záznam z webináře k nitrátové směrnici

Záznam z webináře „Informační podpora pro zemědělce v rámci implementace směrnice Rady 91/676/EHS (nitrátová směrnice) v České republice“, který se konal 27.4. 2021.
Prezentaci a videozáznam naleznete na webu https://agronavigator.cz/ v sekci Poradenství – O poradenském systému – Prezentace vzdělávacích akcí.