KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

PORADENSTVÍ

poradenství

05/05/21

Záznam z webináře k nitrátové směrnici

Záznam z webináře „Informační podpora pro zemědělce v rámci implementace směrnice Rady 91/676/EHS (nitrátová směrnice) v České republice“, který se konal 27.4. 2021.
Prezentaci a videozáznam naleznete na webu https://agronavigator.cz/ v sekci Poradenství – O poradenském systému – Prezentace vzdělávacích akcí.

13/03/20

Aktualizace prezentace ze semináře k DZES 7d

aktualizace prezentace na omezení 30 ha na NEO pro rok 2021

Prezentace ze semináře Nitrátová směrnice č.3

3 ze 3 prezentací ze semináře Nitrátová směrnice ve Vlašimi 12.3.2020 s Ing. Klírem

Prezentace ze semináře Netrátová směrnice č. 2

2 ze 3 prezentací ze semináře Nitrátová směrnice ve Vlašimi 12.3.2020 s Ing. Klíremprezentací k Nitrátové směrnici – seminář ve Vlašimi 12.3.2020