KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

PORADENSTVÍ

poradenství

15/11/13

Semináře pro lesníky a dřevaře

Vážení lesníci, dřevaři a všichni, kteří pracujete se dřevem, nařízení Rady EU a Evropského parlamentu č. 995/2010, které nabylo účinnosti 3.3.2013 přináší nové povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky. Dlouho nebylo zřejmé, co to konkrétně bude znamenat pro tuzemské vlastníky lesa a ty, kteří u nás se dřevem obchodují. Na podzim […]

12/05/12

Poradci pro oblast lesnictví absolvovali povinnou vzdělávací akci

Josef Sívek / Agroporadenství

Poradci zapsaní v Registru poradců MZe se zúčastnili každoroční povinné vzdělávací akce, kterou ukládá směrnice o akreditaci poradců…

Zařazeno v Poradenství

23/03/09

Vytvoření standardního postupu hodnocení vlivu zvěře na lesní porosty určeného pro objektivizaci rozhodování orgánů státní správy lesů a myslivosti

Ing. Zdeňek Bajnar / Agroporadenství

Zajímavé projekty Národní agentury pro zemědělský výzkum (NAZV), Program výzkumu MZE – (2003 – 2007) vybrané metodiky ÚZEI.

Zařazeno v Poradenství

19/11/07

Vzorově vyplněný formulář – Žádost o dotaci z PRV

Ing. Michala Görčöšová / Infovenkov

Vzorově vyplněný formulář pro žadatele o dotaci z opatření I.1.2.1. Lesnická technika

Zařazeno v Poradenství

16/05/06

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů

ing Klára Čámská

Brandýs nad Labem, poradenství k zalesňování zemědělské půdy.

Zařazeno v Poradci, Poradenství