KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

PORADENSTVÍ

poradenství

12/05/12

Poradci pro oblast lesnictví absolvovali povinnou vzdělávací akci

Josef Sívek / Agroporadenství

Poradci zapsaní v Registru poradců MZe se zúčastnili každoroční povinné vzdělávací akce, kterou ukládá směrnice o akreditaci poradců…

Zařazeno v Poradenství

23/03/09

Vytvoření standardního postupu hodnocení vlivu zvěře na lesní porosty určeného pro objektivizaci rozhodování orgánů státní správy lesů a myslivosti

Ing. Zdeňek Bajnar / Agroporadenství

Zajímavé projekty Národní agentury pro zemědělský výzkum (NAZV), Program výzkumu MZE – (2003 – 2007) vybrané metodiky ÚZEI.

Zařazeno v Poradenství

19/11/07

Vzorově vyplněný formulář – Žádost o dotaci z PRV

Ing. Michala Görčöšová / Infovenkov

Vzorově vyplněný formulář pro žadatele o dotaci z opatření I.1.2.1. Lesnická technika

Zařazeno v Poradenství

16/05/06

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů

Brandýs nad Labem, poradenství k zalesňování zemědělské půdy.

Zařazeno v Poradci, Poradenství