KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

Místní akční skupiny a mikroregiony

odkazy a činnost

17/03/09

Kurzy „Chytrá horákyně“

Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Kurzy v rámci Programu rozvoje venkova MZe jsou určeny všem zájemcům z venkova, zejména starostům, členům MAS, NNO a mikroregionů, ale i podnikatelům.

06/10/08

Nejnovější seznam manažerů MAS – k 20072010

Josef Sívek / Agroporadenství

Účastníci absolvovali základní vzdělávací kurz a získali akreditaci MŠMT.

30/09/08

Zpravodajství z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

MZe ČR

Informace pro žadatele v rámci Osy IV Leader, opatření IV.1.1. Místní akční skupina, kteří se chystají podat Žádost o realizaci SPL v roce 2008

18/08/08

Regionální podpora rozvoje venkova v ČR

ing Klára Čámská

Odborný seminář Spolku pro obnovu venkova ČR 22.8.2008 v Českých Budějovicích

18/03/08

II. Celostátní konference Národní sítě Místních akčních skupin

Ing. Michala Görčöšová / Infovenkov

Pod záštitou Ing. Marie Černé, náměstkyně hejtmana, oblast regionálního rozvoje Kraje Vysočina se konala 13.3.2008 II. Celostátní konference NS MAS. Fotografie a prezentace ke stažení.

28/11/07

Seminář: “Veřejné zakázky“, „Věcné plnění“, „Veřejná podpora“

Ing. Michala Görčöšová / Infovenkov

Seminář je určen pro: pracovníky místních akčních skupin, mikroregionů, KIS a další odborníky z regionálních struktur

27/11/07

Sborník přednášek z Národní konference o venkovu

Ing. Michala Görčöšová / Infovenkov

Konference se konala ve dnech 13.-14.11.2007