KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

Místní akční skupiny a mikroregiony

odkazy a činnost

05/08/09

Podpora projektů NNO

Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Vyhlášení výběrového řízení na podporu projektů NNO pro rok 2010.

03/08/09

Program překlenovací pomoci „3P“

Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Nový typ spolupráce má pomoci neziskovým organizacím.

02/06/09

Informace o hodnocení žádostí

Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Hodnocení žádostí o dotace opatření IV.1.1. Místní akční skupina získané z Ministerstva zemědělství ČR podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

14/05/09

Sedmé kolo příjmu žádostí z PRV

Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Příjem žádostí pro opatření 7. kola bude probíhat v termínu od 9. 6. do 29. 6. 2009 do 13 hodin.

23/04/09

Termín na opravu Žádostí o dotace prodloužen

Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

V  rámci administrativní kontroly je třeba provést úpravy projektů předložených v únoru v 6. kole tak, aby byly v souladu s platným výkladem Evropské komise k otázce neuznatelnosti DPH pro obce a svazky obcí.

22/04/09

SPOV k Programu rozvoje venkova

Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

DPH jako nezpůsobilý výdaj v PRV znamená problémy pro malé obce.

14/04/09

Slavnosti květů 2009

Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

7. ročník cykloturistické akce startuje dne 2. května v 9 hodin  v Chelčicích.

10/04/09

Hodnocení strategických plánů Leader

Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Seznam, ve kterém jsou MAS seřazeny sestupně podle počtu dosažených bodů, je součástí tiskové zprávy.

Miliony pro malé obce

Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Posílení obecních rozpočtů napomůže dalšímu rozvoji obcí.

24/03/09

Schůze SPOV – změna termínu

Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Schůze se koná ve středu 8. dubna.