KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

Aktuálně

novinky, termíny, informace nejen ze Středočeského kraje

18/04/06

ROZHODNUTÍ RADY č. 2006/144/ES ze dne 20. února 2006

ing František Smítal / KIS Pardubice

ROZHODNUTÍ RADY ze dne 20. února 2006
o strategických směrech Společenství pro rozvoj venkova (programové období 2007–2013)
(2006/144/ES).

Zařazeno v Aktuálně, Novinky a akce

14/04/06

Foodnet

Informační systém Potravinářské komory ČR

Zařazeno v Aktuálně

Nařízení vlády č. 142/2006 Sb o poskytování platby za cukr

Ing. Jan Jelínek / Agroporadenství

Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za cukr pěstitelům cukrové řepy pro kalendářní rok 2006

12/04/06

Zákon č. 130/2006 Sb. o plemenitbě

Ing. Jan Jelínek / Agroporadenství

Zákon, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Zařazeno v Aktuálně

Zákon č. 131/2006 Sb. o rostlinolékařství

Ing. Jan Jelínek / Agroporadenství

Zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Zařazeno v Aktuálně

11/04/06

Státní pomoc při obnově území postiženého živelní pohromou

ing Klára Čámská

Zákon č. 12/2002 Sb. a  vyhláška Ministerstva financí č. 186/2002 Sb.

28/03/06

Jak postupovat pří vynětí pozemků ze ZPF

ing Klára Čámská

Co je potřeba doložit k žádosti předkládané na městský úřad.

Zařazeno v Aktuálně

27/03/06

Podpory pojištění pro rok 2006 a program Půda

ing Klára Čámská

PGRLF vydalo informace pro žadatele.

Zařazeno v Aktuálně

KLASA vyráží na cestu po regionálních veletrzích

ing Klára Čámská

Tisková zpráva SZIF z 24.3.06

Zařazeno v Aktuálně, Podniky, trhy

20/03/06

Bezplatná telefonní linka 800 100 415 k problematice ptačí chřipky

ing Klára Čámská

Od pátku 17. 3. 2006 zřídilo Ministerstvo zemědělství bezplatnou telefonní linku, určenou pro poskytování informací o ptačí chřipce.

Zařazeno v Aktuálně